Kalendář

 
 
 Termín  Název rally  Heslo
21.-27.  10. 2017 Rally Francouzák ran
18.-24. 11. 2017 Rally Na prach pra
16.-22. 12. 2017 Rally U Čertova mlýna ova
 13.-19. 1. 2019 Vínová rally nov
10.-16.  2. 2019 Rally stovky zatáček sto
10.-16.  3. 2019 Rally velké dálky vel
14.-20. 4. 2019 Skokanská rally kan
5.-11. 5. 2019 Jarní rally jar
19.-25.5. 2019 Rally tisíce stromů str
9.-15.6 2019 Rally Maton mat